Vem vi är

Stiftelsens juridiska namn är Muskelfonden-Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar. Stiftelsen som registrerades i augusti 1997 har till ändamål att samla in medel för att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och deras behandling. Stiftelsen innehar ett så kallat 90-konto. Kontot är ett plusgirokonto, som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlings-kontroll

Det innebär att man som bidragsgivare har en trygghet i att pengar som samlas in under detta kontonummer används korrekt. Har ni frågor om oss hittar ni enklast all information under kontakt.