Med utgångspunkt i Sahlgrenska Akademin

finns flera forskargrupper som ligger i den absoluta framkanten av forskningen i världen. Några av dem med länkar ser ni här:

Avdelningen för Patologi

https://www.gu.se/forskning/anders-oldfors

-----

Anders Oldfors, professor, överläkare 

Carola Oldfors, molekylärbiolog, docent

Ulrika Lindgren

Kittichate Visuttijai

Drottning Silvias Barnsjukhus

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/avd-for-pediatrik

-----

Anne-Berit Ekström, medicine doktor, överläkare 

Mar Tulinius, senior professor 

Kalliopi Sofou, docent, överläkare

Eva Michael, doktorand, specialistläkare 

Lars Ahlberg,  doktorand, överläkare

Jonas Gillenstrand, doktorand, psykolog 

Ulrika Edofsson, arbetsterapeut

Lisa Wahlgren, doktorand, fysioterapeut 

Anna-Karin Kroksmark, docent, fysioterapeut (pensionerad)

Neurosjukvården Sahlgrenska

Neuromuskulärt Centrum

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/sektionen-for-klinisk-neurovetenskap

-----

Sara Nordström, doktorand, överläkare 

Olöf Eliasdottir, mediciner doktor, överläkare

Christopher Lindberg,  docent , överläkare

Ulrika Lindgren, ST-läkare, doktorand

Externt Samarbete

Stefan Winblad, neuropsykolog, docent Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

-----

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-organisation/psykologiska-institutionen

-----

Annika Aldenbratt,  doktorand, överläkare, njurmedicin, Uppsala

Maria Svensson,  professor, överläkare, njurmedicin Uppsala

-----

https://www.katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X43:23

-----

Kardiologi

Lars Klintberg, överläkare, Medicinkliniken SU/Mölndal

Klinisk Genetik

https://www.gu.se/biomedicin/om-oss/avdelningen-for-laboratoriemedicin

-----

Lena Samuelsson, docent, sjukhusgenetiker 

f