Vårt mål för Muskelfonden

Trots att kunskapen om många av muskelsjukdomarna har ökat markant det senaste årtiondet saknas ännu svar på många viktiga frågor. Som exempel kan nämnas att man vid de flesta av sjukdomarna inte i detalj känner till mekanismen bakom muskelcellernas nedsatta funktion eller vad som orsakar muskelcellernas död. Vi har inte heller svaret på vilka metoder som kan minska muskelcellernas nedbrytning och död – likaså känner vi dåligt till symtomlindrande eller bromsande åtgärder och behandlingar. Forskning kring muskelsjukdomar är svår av många skäl. Ett skäl är att det är ovanliga sjukdomar, och därmed ett fåtal personer som är drabbade. Ett annat är att det främst är fråga om ärftliga sjukdomar – vilket innebär att man måste ha stora resurser och stor erfarenhet för att effektivt kunna leta efter okända genetiska fel. Vi har i Västsverige, med utgångspunkt från Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mycket bra bas för en sådan forskning. Basen utgörs av intresserade och kunniga personer inom området. Dessa finns i dag på olika kliniker såsom Patologen, Neurologen, Kardiologen, Klinisk Neurofysiologi, Klinisk Genetik, Habiliteringen och barnneurologen på Drottning Silvias Barn Sjukhus. Muskelfondens medel ska gå till forskning kring muskelsjukdomar som bedrivs i Västsverige. En god och stabil ekonomisk bas är oerhört viktig för att kunna fortsätta med en långsiktigt framgångsrik forskning! Vi som jobbar i Muskelfonden vill och jobbar hårt för att hålla dig/er uppdaterade vad som händer avseende forskningen i Västsverige och i världen.

Christopher Lindberg Ordförande