Home > Målsättning / Drivkrafter

Målsättning / Drivkrafter

Trots att kunskapen om många av muskelsjukdomarna har ökat markant det senaste årtiondet, saknas ännu svar på många viktiga frågor ! Som exempel kan nämnas att man vid de flesta av sjukdomarna inte i detalj känner till mekanismen bakom muskelcellernas nedsatta funktion eller vad som orsakar muskelcellernas död.

Vi har inte heller svaret på den vilka metoder som kan minska muskelcellernas nedbrytning och död – likaså känner vi dåligt till symptomlindrande eller bromsande åtgärder och behandlingar !

Forskning kring muskelsjukdomar är svår av många skäl. Ett är att det är ovanliga sjukdomar, och därmed få personer drabbade. Ett annat är att det är främst ärftliga sjukdomar – vilket innebär att man måste ha stora ekonomiska resurser för att effektivt kunna leta efter okända genetiska fel. Vi har i Västsverige, men utgångspunkt från Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mycket bra bas för en sådan forskning. Basen utgörs av intresserade och kunniga personer inom området. Dessa finns idag på olika kliniker såsom Patologen, Neurologen, Kardiologen, Klinisk Neurofysiologi, Klinisk Genetik, Habiliteringen och barnneurologen på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus !

Muskelfondens medel skall gå till forskning kring muskelsjukdomar som bedrivs i Västsverige. En god och stabil ekonomisk bas är oerhört viktig för en långsiktigt framgångsrik forskning !

Christopher Lindberg
Ordförande