Home > Information

Information

Trots att kunskapen om många av muskelsjukdomarna har ökat markant det senaste årtiondet, saknas ännu svar på många viktiga frågor! Som exempel vet man inte mekanismen bakom muskelcellernas nedsatta funktion och död. Vi har inte heller svaret på den perfekta botande behandlingen, och tyvärr inte ens effektiv symptomlindrande eller bromsande åtgärder!


Muskelfondens medel skall gå till forskning kring muskelsjukdomar, främst sådan som bedrivs i Västsverige.


En god och stabil ekonomisk bas är oerhört viktig för en långsiktigt framgångsrik forskning!