Home > Ge ett bidrag!

Ge ett bidrag!

Du som lämnar bidrag till Muskelfonden kan känna trygghet i att pengarna används korrekt då stiftelsen har ett sk 90-konto. Ett 90-konto är ett plusgirokonto som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

Muskelfondens plusgiro är 90 08 39-2.

Du som stöder forskningen om neuromuskulära sjukdomar får informationsmaterial samt inbjudan till temadagar och träffar.

Man kan stödja Muskelfonden på flera olika sätt. De olika sätten ser du här nedan.

Skänk pengar direkt på hemsidan

Du kan skänka pengar direkt här på hemsidan. Då kan du använda något av följande kort:

– VISA
– Rikskort
– MasterCard
– Bankkort
– Köpkort

Ange vilket belopp som du önskar skänka samt namn och adress (frivilligt) så öppnas en nya sida där du anger kortinformation. Betalning betalning är säkrad genom Samport och hanteras genom Muskelfondens 90-konto.

Belopp:   SEK
Förnamn:  
Efternamn:  
Adress:  
Postnr & Ort:   


Skänk pengar via plusgiro

Betala in pengar på traditionellt sätt genom att använda Muskelfondens 90-konto.
Betalning sker då till plusgiro 90 08 39-2.

Skänk pengar via Swish

Skicka enkelt en gåva via Swish till 90 08 392,
så hamnar den automatiskt på vårt 90-konto.

Minnesgåva

Muskelfonden tar tacksamt emot minnesgåvor. Vi behöver information om:

• Vem gåvan är till minne av
• Adress till anhörig eller begravningsbyrå
• Givarens/givarnas namn
• Eventuell hälsning
• Datum för begravning

Om inte informationen får plats vid inbetalning, ring 073-672 08 24

Minnesgåvor betalas in på plusgiro 90 08 39 – 2,
eller Swish 90 08 392.

Testamente

Vid testamente skall följande information finnas med:

• Om gåvan skall gå till allmän forskning om Neuromuskulära Sjukdomar eller till en specifik sjukdom.

• Fullständigt namn på fonden: Insamlingsstiftelsen Muskelfonden – Forskningsfonden för Neuromuskulära sjukdomar.

• Fondens organisationsnummer: 857500-7490