Home > Forskning i Västsverige

Forskning i Västsverige

Världsklass på Muskelforskningen i västsverige !

Med utgångspunkt från Sahlgrenska Akademien (http://www.sahlgrenska.gu.se/) finns flera forskargrupper som ligger i framkant av forskningen i världen !

Avdelningen för Patologi

Anders Oldfors, professor
Ali-Reza Moslemi, docent
Homa Tajsharghi, docent
Johanna Nilsson, doktorand
Sara Roos
Carola

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Mar Tulinius, professor
Niklas Darin, docent
Anne-Berit Ekström, medicine doktor, överläkare Regionala Barn och ungdomshabiliteringen Bräcke

Neurosjukvården Sahlgrenska

Neuromuskulärt Centrum

Christopher Lindberg, docent, överläkare Neuromuskulärt Centrum

Stefan Winblad, medicine doktor, neuropsykolog

Elisabet Hammarén, doktorand, sjukgymnast

Klinisk neurofysiologi

Magnus Nordin, docent, överläkare Klinisk Neurofysiologi

Njursjukvården Sahlgrenska

Annika Aldenbratt, doktorand
Maria Svensson, docent

Klinisk Genetik

Tommy Martinsson, professor, sjukhusgenetiker
Lena Samuelsson, docent, sjukhusgenetiker

Kardiologi

Lars Klintberg, överläkare, Medicinkliniken SU/Mölndal
Ahmad Ebrahimi, överläkare, Medicinkliniken SU/Mölndal
Pär Parén, specialistläkare, Medicinkliniken, SU/Mölndal
Mikael Dellborg, professor, överläkare GUCH-enheten, medicin, SU/Östra