Home > Allmän info

Allmän info

Stiftelsens juridiska namn är:
Muskelfonden-Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar.

Stiftelsen som registrerades i augusti 1997 har till ändamål att samla in medel för att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning angående neuromuskulära sjukdomar och deras behandling.

Stiftelsen innehar ett så kallat 90-konto. Kontot är ett plusgirokonto, som står under kontroll av
Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att man som bidragsgivare har en trygghet i att pengar som samlas in under detta kontonummer används korrekt.

Adress: Muskelfonden, c/o Neuroförbundet Göteborg, Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Telefon: 0705-57 07 19.
E-post: info@muskelfonden.

Hämta informationsfolder

Stadgar

Senaste Årsredovisning