Välkommen till Muskelfonden!

Trots att kunskapen om många av muskelsjukdomarna har ökat markant det senaste årtiondet, saknas ännu svar på många viktiga frågor. Muskelfonden är en insamlingsstiftelse som har till ändamål att samla in pengar till forskning om neuromuskulära sjukdomar.

Allt arbete inom fonden sker med ideella krafter och vi har ett 90-konto vilket garanterar att pengarna går till forskning.