Ge bidrag

Såhär gör du om du vill ge bidrag till Muskelfonden

d

Om våra muskelsjukdomar

Det finns över 600 olika kända muskelsjukdomar, eller neuromuskulära sjukdomar som gruppen egentligen heter.

f

Vårt mål för muskelfonden

Muskelfonden är en insamlingsstiftelse som har till ändamål att samla in pengar till forskning om neuromuskulära sjukdomar.

Vill du söka pengar till din forskning?

Är du forskare och verksam inom fältet muskelsjukdomar i Västsverige och vill söka pengar till din forskning kan du kontakta oss enligt nedan.

Muskelforskningen i Västsverige

På SU finns flera forskargrupper i absoluta framkanten av forskningen i världen. Träffa några här...

Forskning som fått genomslag de senaste decennierna

Läs mer om forskningen som SU varit delaktiga i som varit betydelsefull både här och internationellt.

Aktuella forskningsprojekt

Dessa projekt är aktuella inom området muskelsjukdomar just nu.

Forskning som erhållit bidrag

Se vilken forskning som fått stöd från Muskelfonden de senaste åren.

Kalendarium

Evenemang som Muskelfonden genomför eller är delaktiga i inom den närmsta framtiden